Onderwijs

Kleinschalig en internationaal

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar Probleemgestuurd Onderwijs en internationale oriëntatie. In onze kleinschalige ‘international classroom’ komen visies en ervaringen uit de hele wereld samen. Juist de verschillen maken het verschil. 

Zo onderscheiden we ons met een uitdagende leeromgeving met kleine en interactieve groepssessies. Studenten leren elkaar kennen en verbreden hun sociale netwerk door samen te werken. Ook worden ze gestimuleerd om actief deel te nemen aan discussies in de onderwijsgroepen. Met betere leerresultaten tot gevolg.

Onze studenten over Probleemgestuurd Onderwijs

Our students on Problem Based Learning - UK - interactive

De onderwijsvisie van de UM

De belangrijkste onderwijsmissie van de UM is de geïntegreerde academische en professionele ontwikkeling van de student. We doen dat door ernaar te streven een open, gastvrije en werkelijk inclusieve universiteit te zijn, waarbij we onze studenten opleiden tot life-long learners die complexe problemen kunnen definiëren, analyseren en oplossen, kritisch kunnen nadenken en zich kunnen aanpassen wanneer ze worden geconfronteerd met complexe veranderingen in een regionale, nationale en internationale context.

Het onderwijs aan de UM is gebaseerd op vier pijlers:

  1. Probleemgestuurd Onderwijs
  2. Kleinschalig onderwijs
  3. Internationaal
  4. Maatschappelijke relevantie

Lees de onderwijsvisie van de Universiteit Maastricht en onze Kwaliteitsafspraken (alleen in het Engels). Of leer in deze interactieve video meer over UM's visie op onderwijs. Studenten en docenten komen aan het woord en vertellen over hun ervaringen. 

Problem Based Learnng

Probleemgestuurd Onderwijs

PGO omvat vier onderwijsprincipes: constructief onderwijs, leren in een relevante context, samen leren en zelfsturend leren (‘CCCS’ in de Engelstalige afkorting).

Sinds de oprichting van de universiteit in 1976, vormt PGO onze basis. Dit houdt in dat we het leerproces van studenten centraal stellen in al onze onderwijsvormen. Daarmee creëren we een moderne manier van leren: studenten werken namelijk in kleine groepen aan uitdagingen uit de praktijk onder begeleiding van een tutor. Door deze actieve manier van leren blijft kennis beter hangen, zijn studenten meer gemotiveerd en ontwikkelen ze essentiële vaardigheden voor de dynamische arbeidsmarkt van de 21e eeuw.

We verweven onderzoek en technologie in ons onderwijs om de CCCS-principes te ondersteunen en versterken. Door studenten te betrekken bij bestaand (inter)disciplinair onderzoek juichen we geïntegreerd leren toe. Op die maner verbinden we kennis en vaardigheden en leggen we de basis voor toekomstig leren.

Technologische innovatie is een andere belangrijke rode draad in ons onderwijs die positief bijdraagt aan de onderwijsprincipes van CCCS. Blijven innoveren en ontwikkelen helpt ons in de voorbereiding op het gepersonaliseerde en flexibele leren van de toekomst. Maar hoe verrijkend technologie ook is, ons onderwijs vindt on campus plaats voor een optimale academische en sociale beleving.

  Lees meer over Probleemgestuurd Onderwijs

  Fast facts

  in PGO-onderwijs beslis je samen met je groepsleden welke kennis je opdoet
  de tutor/docent begeleidt onderwijsgroepen en stuurt bij
  je leert ‘skills’ die je later goed van pas komen
  je begrijpt materie beter door er actief mee aan de slag te gaan
  PGO staat sinds de oprichting van de UM centraal in Maastricht

Education at Maastricht University

Kleinschalig onderwijs

Kleinschalig onderwijs sluit naadloos aan bij PGO. We onderscheiden ons met een uitdagende leeromgeving met kleine en interactieve groepssessies. Zo leren studenten elkaar kennen en verbreden ze hun sociale netwerk door samen te werken. Ook stimuleren we hen op deze manier om actief deel te nemen aan discussies in de onderwijsgroepen. Met betere leerresultaten tot gevolg.

Of je nou projecten doet, onderwijsgroepen hebt of in het lab aan de slag gaat: bij UM is het uitgangspunt dat het onderwijs kleinschalig is. Hierdoor heb je echt contact met je medestudenten en docenten en voel je je sneller thuis.

  Fast facts

  Onderwijsgroepen van maximaal 15 studenten
  Docenten benaderbaar
  Voel je sneller thuis
  Veel formele en informele studieplekken (learning spaces)

Internationaal

Het is de missie van de UM om studenten zich te helpen ontwikkelen tot wereldburgers: individuen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, zowel lokaal als globaal. Hiervoor bieden we een stimulerende, inclusieve omgeving, waar verschillende achtergronden, perspectieven en ideeën samenkomen.

De Universiteit Maastricht (UM) is daarom trots op haar zeer internationale studentenpopulatie. Ruim 50% van onze studenten en meer dan 40% van onze wetenschappelijke staf komt uit het buitenland, waarmee we de meest internationale universiteit van het land zijn. De meeste opleidingen omvatten grote maatschappelijke thema’s en worden (ook) in het Engels onderwezen. Daarnaast verwelkomen we jaarlijks ruim 1.000 uitwisselingsstudenten uit het buitenland en gaat ongeveer 40% van onze eigen studenten tijdens hun studie een periode naar het buitenland. Mede dankzij onze vele partneruniversiteiten ligt de wereld aan je voeten in Maastricht.

International Classroom
Om deze grote diversiteit optimaal te benutten, werken we in Maastricht in een ‘International Classroom’. Het werken in kleine onderwijsgroepen met studenten uit verschillende culturele achtergronden geeft het leerproces een grote meerwaarde: door problemen vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en bespreken, word je als student geconfronteerd met alternatieve zienswijzen die de kwaliteit van de discussie verhogen. Leren in een ‘international classroom’ biedt zodoende een goede voorbereiding op de snel veranderende, globaliserende arbeidsmarkt.

Met Global Citizenship Education verbinden we studenten en docenten met verschillende culturele achtergronden. Zij bespreken maatschappelijke uitdagingen in kleine groepen, waarbij hun onderlinge verschillen de discussies verrijken. In zo’n diverse en inclusieve omgeving ontwikkelen studenten naast kennis en vaardigheden ook interculturele competenties en internationaal begrip.

  Lees meer over Internationaal

  Fast facts

  Ruim 50% van de studenten en meer dan 40% van de wetenschappelijke staf is buitenlands 
  met meer dan 100 nationaliteiten de meest internationale studentenpopulatie in Nederland
  ongeveer 40% van de studenten gaat op uitwisseling
  ruim 1.000 inkomende uitwisselingsstudenten
  divers samengestelde PGO-onderwijsgroepen
 

Maatschappelijke relevantie

Binnen onze Nederlands- en Engelstalige opleidingen geven we studenten belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden mee zoals analytisch denken, complexe probleemoplossing en teamwerk. Zo leveren ze een bijdrage aan onze rol als maatschappelijk verantwoorde universiteit.

De UM verbindt de inhoud van haar programma's met wetenschappelijk onderzoek, de vraag op de arbeidsmarkt en maatschappelijke uitdagingen (zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Dat doen we op regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau. Zo verbeteren we, samen met publieke en private partners, het welzijn van mensen in onze regio en daarbuiten. De Brightlands-campussen zijn het perfecte voorbeeld van deze ambitie: door onderwijs aan te bieden op de Brightlands-campussen en onze studenten te verbinden met de Brightlands-community, creëren we een natuurlijke relatie tussen de Universiteit Maastricht en Brightlands.

  Lees meer over maatschappelijke relevantie

  Fast facts

  UM erkent het belang van vrijwilligerswerk en wil studenten daarbij ondersteunen.
  UM wil het welzijn van mensen in de regio en daarbuiten verbeteren
  curricula en onderzoek gericht op internationale thema’s
  bijzonder internationaliseringskeurmerk (CeQuint)
  400+ internationale samenwerkingsverbanden
  UM is de negende beste jonge universiteit ter wereld

Excellentie- en honoursprogramma's

Binnen UM's onderwijsvisie zijn er volop mogelijkheden voor studenten om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kun je deelnemen aan excellentie- en honoursprogramma’s, lid worden van een studenten- of studievereniging of bijvoorbeeld een taalcursus volgen bij het Talencentrum. Ook kunnen je meedoen aan activiteiten om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door trainingen, workshops te volgen en kun je al tijdens je studie een loopbaanplan opstellen.

Naast al deze studiegerelateerde activiteiten kunnen studenten zich op veel andere manieren binnen en buiten de universiteit inzetten. Zo zijn er bijvoorbeeld het Refugee Project Maastricht, MATCH en het ImpactLab

UM Bèta-opleidingen 

De UM biedt bèta-onderwijs in uiteenlopende gebieden en dat doen we net een beetje anders dan anders. Zo hebben we de enige bèta-opleiding in de liberal arts & sciences-traditie in Nederland, waar bachelorstudenten hun eigen curriculum kunnen samenstellen met biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde; het Maastricht Science Programme.

In de bachelor Data Science and Artificial Intelligence kun je in het tweede en derde jaar waardevolle werkervaring opdoen, via het honours programma KE@Work Je krijgt dan de helft van de tijd onderwijs en de andere helft werk je bij een bedrijf aan uitdagende vraagstukken.

Bovendien geven we een deel van ons onderwijs op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, gewoon tussen de Limburgse industrie. Hoe maken onze studenten het verschil in de toekomst? Dat is wat ons onderwijsaanbod drijft.

EdLab

Onderwijsvernieuwing: EDLAB

Aan de Universiteit Maastricht werken we voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijsmodel PGO en besteden veel aandacht aan onderwijsvernieuwing. We hebben zelfs een apart centrum opgericht dat geheel gewijd is aan onderwijsinnovatie: EDLAB. Van daaruit ondersteunen we docenten bij het geven van onderwijs, bedenken we nieuwe lesmethoden en helpen we docenten en examencommissies bij het verbeteren van beoordelingsprocedures. Vanuit ons EDLAB bieden we ook excellentieprogramma’s voor studenten aan.

 Lees meer over EDLAB   

Rankings

Als je je aan het oriënteren bent over waar je wilt gaan studeren en bijvoorbeeld opleidingen, die bij meerdere universiteiten worden aangeboden, wilt vergelijken, dan is het goed om te weten hoe de opleidingen en universiteiten scoren in nationale en internationale rankings. Ook als je je als onderzoeker of docent aan het oriënteren bent over bijvoorbeeld een vacante positie, dan is het een goed om te weten hoe een opleiding of universiteit scoort in nationale en internationale rankings. En ook hoe de kwaliteit van de universiteit en opleiding is beoordeeld door nationale en internationale accreditatieorganisaties.

De Universiteit Maastricht (UM) heeft een solide reputatie opgebouwd en wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend. De UM behaalt hoge posities in verschillende nationale en internationale rankings.

 Lees meer over rankings en accreditaties

UM dertiende beste jonge universiteit ter wereld

Times Higher Education 'Young Universities' 2023

Kwaliteitskenmerk voor internationalisering

European Consortium for Accreditation in higher education (ECA)

Drie UM Colleges stabiel aan de top

Keuzegids Universiteiten 2019