Onderwijs

Kleinschalig en internationaal

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar Probleemgestuurd Onderwijs en internationale oriëntatie. In onze kleinschalige ‘international classroom’ komen visies en ervaringen uit de hele wereld samen. Juist de verschillen maken het verschil. 

Zo onderscheiden we ons met een uitdagende leeromgeving met kleine en interactieve groepssessies. Studenten leren elkaar kennen en verbreden hun sociale netwerk door samen te werken. Ook worden ze gestimuleerd om actief deel te nemen aan discussies in de onderwijsgroepen. Met betere leerresultaten tot gevolg.

Onze studenten over Probleemgestuurd Onderwijs

Our students on Problem Based Learning - UK - interactive

De onderwijsvisie van de UM

De belangrijkste onderwijsmissie van de UM was, is en zal zijn de geïntegreerde academische en professionele ontwikkeling van de student. We doen dat door er naar te streven een open, gastvrije en werkelijk inclusieve universiteit te zijn, waarbij we onze studenten opleiden tot life-long learners die complexe problemen kunnen definiëren, analyseren en oplossen, kritisch kunnen nadenken en zich kunnen aanpassen wanneer ze worden geconfronteerd met complexe veranderingen in een regionale, nationale en internationale context.

Het onderwijs aan de UM is gebaseerd op vier pijlers:

 1. Probleemgestuurd Onderwijs
 2. internationalisering
 3. onderzoek en onderwijs
 4. de Maastricht University Student Experience

  Lees de onderwijsvisie van de Universiteit Maastricht en onze Kwaliteitsafspraken (alleen in het Engels).

Problem Based Learnng

Probleemgestuurd Onderwijs

Met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) leer je op een andere manier dan gebruikelijk aan universiteiten. Je werkt in kleine onderwijsgroepen, neemt deel aan practica en hebt (veel) minder college. Samen met zo’n twaalf tot vijftien medestudenten duik je onder begeleiding van een tutor in een vraagstuk uit de praktijk. Dankzij deze actieve manier van leren blijft kennis goed hangen én leer je vaardigheden die essentieel zijn voor werken in de 21e eeuw.

Kortom: in PGO draait alles om jou, zijn docenten benaderbaar en leer je samen op een dynamische manier, waardoor je een assertieve professional wordt.

Voordelen van PGO
Een van de grote voordelen van PGO is dat je complexe problemen leert oplossen, volgens het World Economic Forum een van de belangrijkste vaardigheden voor je toekomst. Maar je leert meer vaardigheden. Wetenschappelijk is bewezen dat je door PGO:
 materie echt leert begrijpen, in plaats van alles uit je hoofd te leren
 beter leert samenwerken, soms met z’n tweeën of in teams
 een kritisch en probleemoplossend denkvermogen ontwikkelt
  zelfstandiger studeert en werkt
  beter leert spreken en presenteren voor een groep

  Lees meer over Probleemgestuurd Onderwijs

Fast facts
in PGO-onderwijs beslis je samen met je groepsleden welke kennis je opdoet
de tutor/docent begeleidt onderwijsgroepen en stuurt bij
je leert ‘skills’ die je later goed van pas komen
je begrijpt materie beter door er actief mee aan de slag te gaan
PGO staat sinds de oprichting van de UM centraal in Maastricht
 

Class of 2021

Een eerste kennismaking met het PGO
Voor de meeste eerstejaars bachelorstudenten en ook masterstudenten betekent studeren aan de UM een eerste kennismaking met het PGO, de universiteit en de stad Maastricht. Om de kennismaking met de nieuwe academische en sociale omgeving zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, organiseert de universiteit aan het begin van het academisch jaar introductiedagen: de INKOM, een algemene introductie voor alle nieuwe studenten en de facultaire introductiedagen. Tijdens de facultaire introductiedagen leer je meer over het PGO en maak je op informele wijze kennis met je faculteit, je opleiding en docenten én je medestudenten.

Education at Maastricht University

Internationale universiteit

De Universiteit Maastricht (UM) is trots op haar zeer internationale studentenpopulatie. Ruim 50% van onze studenten en meer dan 40% van onze wetenschappelijke staf komt uit het buitenland, waarmee we de meest internationale universiteit van het land zijn. De meeste opleidingen omvatten internationale thema’s en worden (ook) in het Engels onderwezen. Daarnaast verwelkomen we jaarlijks ruim 1.000 uitwisselingsstudenten uit het buitenland en gaat ongeveer 40% van onze eigen studenten tijdens hun studie een periode naar het buitenland. Mede dankzij onze vele partneruniversiteiten ligt de wereld aan je voeten in Maastricht.

International Classroom
Om deze grote diversiteit optimaal te benutten, werken we in Maastricht in een ‘International Classroom’. Het is een langlopend project met vele activiteiten, maar het is vooral een ‘mindset’ voor studenten en medewerkers. Het werken in kleine onderwijsgroepen met studenten uit verschillende culturele achtergronden geeft het leerproces een grote meerwaarde: door problemen vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en bespreken, word je als student geconfronteerd met alternatieve zienswijzen die de kwaliteit van de discussie verhogen. Leren in een ‘international classroom’ biedt zodoende een goede voorbereiding op de snel veranderende, globaliserende arbeidsmarkt.

 Lees meer over de International Classroom.

Fast facts
Ruim 50% van de studenten en meer dan 40% van de wetenschappelijke staf is buitenlands met meer dan 100 nationaliteiten de meest internationale studentenpopulatie in Nederland
ongeveer 40% van de studenten gaat op uitwisseling; het hoogste percentage van alle Nederlandse universiteiten
ruim 1.000 inkomende uitwisselingsstudenten
divers samengestelde PGO-onderwijsgroepen
veel Engelstalige opleidingen
 

Onderzoek en onderwijs

Onderzoeksonderwijs

Door het PGO worden de UM-opleidingen aan het academisch onderzoeksproces gekoppeld en worden onderwijs en onderzoek verbonden met de samenleving. Als student onderzoek je tijdens de onderwijsgroepen en skillstrainingen relevante, real life problemen en situaties en ontwikkel je uitstekende onderzoeksvaardigheden en de juiste onderzoeksattitude.

In de ogen van de UM is de integratie van onderzoek en onderwijs een goede manier om de al aanwezige passie te benutten: de passie van onderzoekers voor waar ze goed in zijn en de passie van studenten om nieuwe ervaringen op te doen en zich te richten op relevante maatschappelijke problemen. Concreet betekent dit dat studenten vanaf het begin van hun opleiding ook echt kunnen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.
 

Meer interdisciplinair onderzoek en onderwijs
Zowel in ons onderzoek als ons onderwijs, verbinden we disciplines graag met elkaar. We denken dat dit de beste en de snelste weg is naar het daadwerkelijk oplossen van actuele vraagstukken uit onze samenleving. 'Integraal' en 'interdisciplinair' is daarvoor de sleutel. In ons strategisch programma voor de periode 2022 - 2026 hebben we hier dan ook extra aandacht voor. We willen bijvoorbeeld ons opleidingenportfolio vergroten, zowel op het gebied van de exacte wetenschappen als op de medische, sociale en geesteswetenschappen. Met natuurlijk wederom de verbinding tussen die domeinen, via ons concept van Sciences+.

Het strategisch programma voor 2022-2026 heet 'De Universiteit Maastricht - De Europese universiteit van Nederland'. 

 

“Studenten moeten niet gaan denken dat de wereld in de categorieën komt die wetenschappers bedacht hebben; dat alles een natuurwetenschappelijk of chemisch probleem is. De wereld komt namelijk niet in heldere doosjes.”
Tsjalling Swierstra, professor filosofie van de techniek
  Lees het complete interview

Excellentie- en honoursprogramma's

Zo zijn kun je deelnemen aan excellentie- en honoursprogramma’s, lid worden van een studenten- of studievereniging of bijvoorbeeld een taalcursus volgen bij het Talencentrum. Ook kunnen je meedoen aan activiteiten om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door trainingen, workshops te volgen en kun je al tijdens je studie een loopbaanplan opstellen.

Naast al deze studiegerelateerde activiteiten kunnen studenten zich op veel andere manieren binnen en buiten de universiteit inzetten. Zo zijn er bijvoorbeeld het Refugee Project Maastricht, MATCH en het ImpactLab. Al deze activiteiten en belevingen zijn onderdeel van de Maastricht University Student Experience.

UM Bèta-opleidingen 

De UM biedt bèta-onderwijs in uiteenlopende gebieden en dat doen we net een beetje anders dan anders. Zo hebben we de enige bèta-opleiding in de liberal arts & sciences-traditie in Nederland, waar bachelorstudenten hun eigen curriculum kunnen samenstellen met biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde; het Maastricht Science Programme.

Tijdens de bachelor Data Science and Artificial Intelligence kun je in het tweede en derde jaar waardevolle werkervaring opdoen, via het honours programma KE@Work Je krijgt dan de helft van de tijd onderwijs en de andere helft werk je bij een bedrijf aan uitdagende vraagstukken.

Bovendien geven we een deel van ons onderwijs op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, gewoon tussen de Limburgse industrie. Hoe maken onze studenten het verschil in de toekomst? Dat is wat ons onderwijsaanbod drijft.

De zes bèta-georiënteerde
opleidingen op een rij:

 • Bachelor Data Science and Artificial Intelligence
 • Bachelor Maastricht Science Programme
 • Master Systems Biology
 • Master Biobased Materials

   

 • Master Artificial Intelligence

 • Master Data Science for Decision Making

 Ga naar de
 bètawetenschappen-pagina

EdLab

Onderwijsvernieuwing: EDLAB

Aan de Universiteit Maastricht werken we voortdurend aan het verbeteren van ons onderwijsmodel PGO en besteden veel aandacht aan onderwijsvernieuwing. We hebben zelfs een apart centrum opgericht dat geheel gewijd is aan onderwijsinnovatie: EDLAB. Van daaruit ondersteunen we docenten bij het geven van onderwijs, bedenken we nieuwe lesmethoden en helpen we docenten en examencommissies bij het verbeteren van beoordelingsprocedures. Vanuit ons EDLAB bieden we ook excellentieprogramma’s voor studenten aan.

 Lees meer over EDLAB   

Rankings

Als je je aan het oriënteren bent over waar je wilt gaan studeren en bijvoorbeeld opleidingen, die bij meerdere universiteiten worden aangeboden, wilt vergelijken, dan is het goed om te weten hoe de opleidingen en universiteiten scoren in nationale en internationale rankings. Ook als je je als onderzoeker of docent aan het oriënteren bent over bijvoorbeeld een vacante positie, dan is het een goed om te weten hoe een opleiding of universiteit scoort in nationale en internationale rankings. En ook hoe de kwaliteit van de universiteit en opleiding is beoordeeld door nationale en internationale accreditatieorganisaties.

De Universiteit Maastricht (UM) heeft een solide reputatie opgebouwd en wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend. De UM behaalt hoge posities in verschillende nationale en internationale rankings.

 Lees meer over rankings en accreditaties

UM zesde beste jonge universiteit ter wereld

Times Higher Education 'Young Universities' 2020

Kwaliteitskenmerk voor internationalisering

European Consortium for Accreditation in higher education (ECA)

Drie UM Colleges stabiel aan de top

Keuzegids Universiteiten 2019