Master

Arts and Culture

De masteropleiding Arts and Culture is gericht op cultuur in wording. Het begrip cultuur kan verwijzen naar de producten van intellectuele en artistieke creativiteit, zoals wetenschappelijke en literaire teksten of kunstwerken. Het duidt ook op de culturele praktijken die het dagelijks leven van mensen vormgeven en die tot uiting komen in hun individuele smaak en omgangsvormen. Ten slotte staat cultuur centraal in de processen waarin mensen ethische, esthetische en politieke betekenissen en waarden uitleggen en ter discussie stellen. Je bestudeert hoe culturen veranderen en hoe deze veranderingen verband houden met zowel maatschappelijke problemen en debatten als met mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering en de toenemende maatschappelijke ongelijkheid.

De masteropleiding Arts and Culture biedt drie specialisaties:

De masteropleiding Arts and Culture onderzoekt hoe culturen veranderen. We willen weten hoe deze veranderingen samenhangen met zowel maatschappelijke problemen en debatten als met mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en maatschappelijke ongelijkheid. Om deze vraagstukken en problemen te begrijpen en praktisch te benaderen, ontwikkel je een geesteswetenschappelijk perspectief op culturele praktijken. Aan de hand van disciplines als kunst- en literatuurtheorie, geschiedenis, filosofie en antropologie leer je hoe geesteswetenschappelijk onderzoek van fundamenteel belang is bij het omgaan met de problemen waarmee hedendaagse samenlevingen worden geconfronteerd. Voorbeelden hiervan zijn de manieren waarop de geschiedenis burgers in staat stelt hun nationale erfgoed en cultuur vorm te geven, te behouden of ter discussie te stellen; hoe de kunsten kunnen bijdragen aan kritisch denken en handelen; en hoe betwiste hedendaagse politieke ideeën het resultaat zijn van lange en ingewikkelde ontstaansgeschiedenissen. Het programma omvat een breed scala aan onderwerpen en benaderingen die niet alleen gebaseerd zijn op westerse (d.w.z. Europese en Noord-Amerikaanse) perspectieven, maar het mondiale karakter van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en debatten weerspiegelen.

De masteropleiding Arts and Culture kent drie specialisaties. Elk op hun eigen manier willen ze laten zien hoe de geesteswetenschappen en de kwalitatieve sociale wetenschappen een fundamenteel perspectief bieden voor het analyseren en begrijpen van de meest urgente vragen van onze tijd.

Wat ga je leren?

Je leert verschillende (trans)disciplinaire theoretische benaderingen en onderzoeksmethoden herkennen, evalueren en gebruiken. Hierbij worden benaderingen uit de geesteswetenschappen en de kwalitatieve sociale wetenschappen gecombineerd, waaronder kritische discoursanalyse, filosofische reflectie en analyse, archiefonderzoek, close reading en interpretatie van teksten en artefacten, en etnografisch veldwerk. Je zult niet alleen 'leren begrijpen', maar ook hoe je de vraagstukken die je wilt begrijpen praktisch kunt benaderen.

De didactische aanpak van de master is gebaseerd op de probleemgestuurde en interdisciplinaire onderwijs- en leervormen die kenmerkend zijn voor het onderwijs aan de FASoS. Tijdens het hele curriculum krijg je de kans om te netwerken buiten het universitaire domein, zowel bij je onderzoek als via stages.

Programma op maat

Je schrijft je masterscriptie over een onderwerp naar keuze dat verband houdt met je specialisatie Je krijgt begeleiding van onze wetenschappelijke staf en ontvangt gedurende het hele academische jaar individuele feedback op je werk. Je wordt verder ondersteund door een scriptiecursus die je helpt je wetenschappelijke vaardigheden te ontwikkelen en je oefent met het opzetten van onderzoek en het toepassen van methodologieën. Je krijgt ook de mogelijkheid om een stage of extracurriculaire stage te doen.

 

UM Campus Tour

Bij FASoS bieden we onze aankomende studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan een campus tour op 13 maart en 1 mei 2024. Tijdens deze campusrondleiding laat een van onze studentambassadeurs je onze faculteit, binnenstad en alle belangrijke UM-gebouwen zien. Ben je niet in de gelegenheid om op een van de bovengenoemde data te komen? Geen zorgen! We bieden ook campusrondleidingen aan tijdens onze Open Dagen, Experience Days en Introductiedagen. Ben je niet in de gelegenheid om vanuit het buitenland te komen voor een campus tour? We bieden ook een virtuele campus tour! Bekijk hem hier.

Geef je carrière een kickstart op onze Master Open Dag

Ervaar de Universiteit Maastricht: leer meer over de meest internationale universiteit van Europa, kom alles te weten over de opleiding van jouw keuze en ontdek onze mooie stad. De volgende Master Open Dag is op zaterdag 23 maart 2024.

Q&A sessies

Wij organiseren regelmatig Instagram Live Q&A sessies waar je al je vragen over onze opleidingen en studeren in Maastricht kunt stellen aan onze student ambassadeurs. Kijk op onze Master events pagina voor meer informatie en registratie.

UM Campus Tour - Register now!