Nederlands/Vlaams universitair niveau

Relevant Nederlands of Vlaams door de NVAO geaccrediteerd diploma

Sommige opleidingen in Nederland en Vlaanderen hebben een zogenaamde NVAO-accreditatie. Als je studie op de lijst met relevante NVAO-geaccrediteerde programma’s staat, upload dan de volgende documenten in de MyApplication portal, nadat je je hebt aangemeld via Studielink: 

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding
  Upload een officiële cijferlijst met een handtekening en stempel van je universiteit, samen met een vertaling als het origineel niet in het Engels is.
 • Kopie van je diploma (als je dat al hebt)
 • Curriculum vitae
  Noem je opleidingen, relevante buitenschoolse activiteiten, stages en (beroeps)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Geef goede argumenten over waarom je deze masteropleiding aan de Universiteit Maastricht wilt volgen en waarom je verwacht dat je de opleiding succesvol kunt afronden. De brief moet 1-2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving van de statistiekvakken
  Geef bewijs van alle relevante statistiekvakken die je tijdens je bacheloropleiding volgde. In een apart Word-document noem je de naam van het vak/de vakken, het aantal credits dat je hiermee behaalde, en, in maximaal 10 zinnen, een korte beschrijving van elk vak. Volgde je tijdens je vorige opleiding geen statistiek, vermeld dat dan in het document.
 • Een recente pasfoto
  De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen.
 • Een kopie van je geldig paspoort of EU/EER-identiteitskaart
  Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als “paspoortkopie” en niet als “paspoortfoto”.

In de MyApplication portal, vind je meer informatie over deze taken

UM School of Business and Economics diploma

Als je een student bent aan de Universiteit Maastricht en één van de volgende diploma’s en/of certificaten hebt, kom je direct in aanmerking voor toelating:

 • UM bachelordiploma Business Analytics
 • UM bachelordiploma Business Engineering
 • UM bachelordiploma Econometrics and Operations Research
 • UM bachelordiploma Economics and Business Economics 
 • UM bachelordiploma International Business
 • UM pre-master certificaat Global Supply Chain Management and Change
 • UM pre-master certificaat Digital Business Economics
 • UM pre-master certificaat International Business (alle specialisaties)
 • UM pre-master certificaat Learning and Development in Organisations
 • UM pre-master certificaat Business Intelligence and Smart Services

Je hoeft in de MyApplication portal niets anders te uploaden dan een geldige kopie van je paspoort.

Studenten van andere bacheloropleidingen van de Universiteit Maastricht kunnen de toelatingseisen onder 'Relevant NVAO-geaccrediteerd opleiding’ of 'Ander diploma van een Nederlandse universiteit’ volgen.

Ander diploma van een Nederlandse Universiteit

Als je een ander bachelor- of masterdiploma van een Nederlandse universiteit hebt, kom je in aanmerking voor toelating. Na je aanmelding via Studielink moet je de volgende documenten in de MyApplication portal uploaden:

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding
  Upload een officiële cijferlijst met een handtekening en stempel  van je universiteit, samen met een vertaling als het origineel niet in het Engels is.
 • Kopie van je diploma (als je dat al hebt)
 • Curriculum vitae
  Noem je opleidingen, relevante buitenschoolse activiteiten, stages en (beroeps)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Geef goede argumenten over waarom je deze masteropleiding aan de Universiteit Maastricht wilt volgen en waarom je verwacht dat je de opleiding succesvol kunt afronden. De brief moet 1-2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving van de statistiekvakken
  Geef bewijs van alle relevante statistiekvakken die je tijdens je bacheloropleiding volgde. In een apart Word-document noem je de naam van het vak/de vakken, het aantal credits dat je hiermee behaalde en, in maximaal 10 zinnen, een korte beschrijving van elk vak. Volgde je tijdens je vorige opleiding geen statistiek, vermeld dat dan in het document.
 • Bewijs van de academische vaardigheden
  Laat met één van de onderstaande opties je academische vaardigheden zien:
  • Optie 1: upload een portfolio, gebruik daarvoor het template en voeg al je bewijs toe aan dit document. 
  • Optie 2: GMAT-test met een totale score van 550 of hoger en een minimale score van 4.0 voor de Analytical Writing Assessment. Als je totale score 650 of hoger is en de score voor de Analytical Writing Assessment 4.0 of hoger en je voldoet aan alle andere toelatingseisen, dan word je automatisch toegelaten tot de opleiding.
  • Optie 3: GMAT Focus Edition met een testscore van 515 of hoger. Als je score 595 of hoger is en je voldoet aan alle andere toelatingseisen, word je automatisch toegelaten tot de opleiding.
  • Optie 4: GRE-test met een score equivalent aan de minimale GMAT-scores. Meer informatie over de GMAT/GRE test
 • Een recente pasfoto
  De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen.
 • Een kopie van je geldig paspoort of EU/EER-identiteitskaart
  Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als “paspoortkopie” en niet als “paspoortfoto”.

In de MyApplication portal vind je meer informatie over deze taken.

Internationaal universitair niveau

Internationaal AACSB of EQUIS geaccrediteerd diploma

Als je opleidingsinstituut een AACSB or EQUIS accreditatie heeft, moet je hiervan een officieel bewijsuploaden. (bijv. een cijferlijst met een handtekening en stempel). Na je aanmelding via Studielink moet je de volgende documenten in de MyApplication portal uploaden:

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding
  Upload een officiële cijferlijst met een handtekening en stempel van je universiteit, samen met een vertaling als het origineel niet in het Engels is.
 • Kopie van je diploma (als je dat al hebt)
 • Curriculum vitae
  Noem je opleidingen, relevante buitenschoolse activiteiten, stages en (beroeps)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Geef goede argumenten over waarom je deze masteropleiding aan de Universiteit Maastricht wilt volgen en waarom je verwacht dat je de opleiding succesvol kunt afronden. De brief moet 1-2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving van de statistiekvakken
  Geef bewijs van alle relevante statistiekvakken die je tijdens je bacheloropleiding volgde. In een apart Word-document noem je de naam van het vak/de vakken, het aantal credits dat je hiermee behaalde, en, in maximaal 10 zinnen, een korte beschrijving van elk vak. Volgde je tijdens je vorige opleiding geen statistiek, vermeld dat dan in het document.
 • Bewijs van de academische vaardigheden
  Laat met één van de onderstaande opties je academische vaardigheden zien:
  • Optie 1: upload een portfolio, gebruik daarvoor het template en voeg al je bewijs toe in dit document. 
  • Optie 2: GMAT-test met een totale score van 550 of hoger en een minimale score van 4.0 voor de Analytical Writing Assessment. Als je totale score 650 of hoger is en de score voor de Analytical Writing Assessment 4.0 of hoger en je voldoet aan alle andere toelatingseisen, dan word je automatisch toegelaten tot de opleiding.
  • Optie 3: GMAT Focus Edition met een testscore van 515 of hoger. Als je score 595 of hoger is en je voldoet aan alle andere toelatingseisen, word je automatisch toegelaten tot de opleiding.
  • Optie 4: GRE-test met een score equivalent aan de minimale GMAT-scores. Meer informatie over de GMAT/GRE test
 • Een recente pasfoto
  De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen.
 • Een kopie van je geldig paspoort of EU/EER-identiteitskaart
  Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als “paspoortkopie” en niet als “paspoortfoto”.

Aanvullend:

 • Aanmelders die hun vooropleiding in een niet-EU/EER-land hebben gevolgd, moeten een handling fee van €100 betalen.
 • Aanmelders met een niet-EU/EER nationaliteit moeten bewijs aanleveren van hun Engelse taalvaardigheid

In de MyApplication portal vind je meer informatie over deze taken.

hbo

Zuyd of Breda Universities of Applied Sciences diploma

Als je de academische minor of het voorbereidende ICT-programma (Zuyd Hogeschool) of het SBM-programma (Breda University of Applied Sciences) succesvol hebt afgerond, kom je direct in aanmerking voor toelating. Na je aanmelding via Studielink moet je de volgende documenten in de MyApplication portal uploaden:

 • Cijferlijst van je bachelorprogramma inclusief GPA
  Upload een officiële cijferlijst, inclusief GPA, met een handtekening en stempel  van je opleidingsinstituut, samen met een vertaling als het origineel niet in het Engels is.
 • Een positieve aanbeveling van Zuyd Hogeschool
 • Een verklaring van je school waarin staat dat je de academische minor of het SBM-programma succesvol hebt afgerond
 • Een recente pasfoto
  De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen.
 • Een kopie van je geldig paspoort of EU/EER-identiteitskaart
  Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als “paspoortkopie” en niet als “paspoortfoto”.

In de MyApplication portal vind je meer informatie over deze taken.

Relevant Nederlands pre-masteropleiding

Volg je een pre-masteropleiding in een met deze masteropleiding vergelijkbare discipline, of heb je een dergelijke pre-master afgerond? Noem dit dan tijdens je aanmelding, want je komt dan direct in aanmerking voor toelating tot de masteropleiding. Na je aanmelding via Studielink moet je de volgende documenten in de MyApplication portal uploaden:

 • Cijferlijst van je pre-master en bacheloropleiding
 • Bewijs van inschrijving aan de pre-master
 • Een verklaring van je universiteit waaruit blijkt dat je de pre-master met succes hebt afgerond. Gebruik hiervoor ons standaardformulier.
 • Een recente pasfoto
  De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen.
 • Een kopie van je geldig paspoort of EU/EER-identiteitskaart
  Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als “paspoortkopie” en niet als “paspoortfoto”.

In de MyApplication portal vind je meer informatie over deze taken..

Andere Nederlandse hbo-diploma’s

Als je een Nederlands hbo bachelor- of hbo master-diploma hebt, kom je in aanmerking voor toelating. Hoewel we een pre-master, academische minor of een SBM-programma sterk aanbevelen, is het mogelijk om je zonder zo’n programma aan te melden. Na je aanmelding via Studielink moet je de volgende documenten in de MyApplication portal uploaden:

 • Cijferlijst van je bachelorprogramma inclusief GPA
  Upload een officiële cijferlijst, inclusief GPA, met een handtekening en stempel  van je opleidingsinstituut, samen met een vertaling als het origineel niet in het Engels is.
 • Kopie van je diploma (als je dat al hebt)
 • Curriculum vitae
  Noem je opleidingen, relevante buitenschoolse activiteiten, stages en (beroeps)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Geef goede argumenten over waarom je deze masteropleiding aan de Universiteit Maastricht wilt volgen en waarom je verwacht dat je de opleiding succesvol kunt afronden. De brief moet 1 or 2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving van de statistiekvakken
  Bewijs van alle relevante statistiekvakken die je tijdens je vooropleiding volgde. In een apart Word-document noem je de naam van het vak/de vakken, het aantal credits dat je hiermee behaalde, en, in maximaal 10 zinnen, een korte beschrijving van elk vak. Volgde je tijdens je vorige opleiding geen statistiek, vermeld dat dan in het document.
 • Bewijs van de academische vaardigheden
  Laat met één van de onderstaande opties je academische vaardigheden zien:
  • Optie 1: upload een portfolio, gebruik daarvoor het template en voeg al je bewijs toe in dit document. 
  • Optie 2: GMAT-test met een totale score van 550 of hoger en een minimale score van 4.0 voor de Analytical Writing Assessment. Als je totale score 650 of hoger is en de score voor de Analytical Writing Assessment 4.0 of hoger is en je voldoet aan alle andere toelatingseisen, dan word je automatisch toegelaten tot de opleiding.
  • Optie 3: GMAT Focus Edition met een testscore van 515 of hoger. Als je score595 of hoger is en je voldoet aan alle andere toelatingseisen, word je automatisch toegelaten tot de opleiding.
  • Optie 4: GRE-test met een score equivalent aan de minimale GMAT-scores. Meer informatie over de GMAT/GRE test
 • Een recente pasfoto
  De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen.
 • Een kopie van je geldig paspoort of EU/EER-identiteitskaart
  Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als “paspoortkopie” en niet als “paspoortfoto”.

In de MyApplication portal vind je meer informatie over deze taken.

Met welk diploma schrijf je je in?

 • Nederlands/Vlaams universitair niveau

  Relevant Nederlands of Vlaams door de NVAO geaccrediteerd diploma

 • UM School of Business and Economics diploma

 • Ander diploma van een Nederlandse Universiteit

 • Internationaal universitair niveau

  Internationaal AACSB of EQUIS geaccrediteerd diploma

 • hbo

  Zuyd of Breda Universities of Applied Sciences diploma

 • Relevant Nederlands pre-masteropleiding

 • Andere Nederlandse hbo-diploma’s