Nederlands of Vlaams universitair niveau

Relevante NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding

Sommige bachelorprogamma’s in Nederland en België hebben de zogenoemde NVAO-accreditatie. Indien je studieprogramma's genoemd staat op de lijst met relevante NVAO-geaccrediteerde programma's, dan vragen we je om, na je aanmelding via Studielink, alle benodigde documenten voor het aanmeldproces te uploaden in de MyApplication portal:

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding
  Upload een officiële cijferlijst van elke universiteit en/of HBO-instelling waar je hebt gestudeerd.
 • Kopie van je diploma (indien al behaald)
 • Curriculum vitae
  Benoem ten minste je huidige en/of vorige opleiding, relevante extra-curriculaire activiteiten en (werk)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Onderbouw je keuze voor deze masteropleiding met goede argumenten en leg uit waarom je verwacht deze opleiding succesvol af te ronden. Deze brief moet 1 à 2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving statistiekvakken
  Benoem in een apart Word-document de naam van de vakken, het aantal ECTS en een korte beschrijving van de statistiekvakken die je hebt gevolgd tijdens je bacheloropleiding (max. 10 zinnen per vak). Indien je geen statistiekvakken hebt gevolgd, geef je dit ook aan.
 • Recente pasfoto
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart

In de MyApplication portal vind je meer informatie over bovenstaande taken.

 

UM School of Business and Economics diploma

Ben je een student aan Maastricht University (UM) en ben je in het bezit van één van de hieronder genoemde diploma’s? In dat geval kom je in aanmerking voor directe toelating.

 • Een UM bachelordiploma Business Analytics
 • Een UM bachelordiploma Business Engineering
 • Een UM bachelordiploma Economics and Business Economics 
 • Een UM bachelordiploma International Business
 • Een UM pre-master Business Intelligence and Smart Services
 • Een UM pre-master Digital Business Economics
 • Een UM pre-master Global Supply Chain Management and Change
 • Een UM pre-master International Business (alle specialisaties)
 • Een UM pre-master Learning and Development in Organisations

Behalve een kopie van je paspoort hoef je geen aanvullende documenten voor de toelatingsprocedure te uploaden in de MyApplication portal.

 

Ander Nederlands universitair diploma

Heb je een ander bachelor- of masterdiploma van een Nederlandse universiteit, dan kom je in aanmerking voor toelating. We vragen je om, na je aanmelding in Studielink, alle benodigde documenten voor het aanmeldproces te uploaden in de MyApplication portal:

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding
  Upload een officiële cijferlijst van elke universiteit en/of HBO-instelling waar je hebt gestudeerd.
 • Kopie van je diploma (indien al behaald)
 • Curriculum vitae
  Benoem ten minste je huidige en/of vorige opleiding, relevante extra-curriculaire activiteiten en (werk)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Onderbouw je keuze voor deze masteropleiding met goede argumenten en leg uit waarom je verwacht deze opleiding succesvol af te ronden. Deze brief moet 1 à 2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving statistiekvakken
  Benoem in een apart Word-document de naam van de vakken, het aantal ECTS en een korte beschrijving van de statistiekvakken die je hebt gevolgd tijdens je bacheloropleiding (max. 10 zinnen per vak). Indien je geen statistiekvakken hebt gevolgd, geef je dit ook aan.
 • Bewijs van academische vaardigheden
  Toon je academische vaardigheden aan door middel van één van de volgende opties:
  • Optie 1: Upload een portfolio en voeg al je bewijs in dit bestand. 
  • Optie 2: GMAT Test met een minimale score van 550 (totaal) en 4.0 (Analytical Writing Assessment). Heb je een totale score van 650 of hoger én een Analytical Writing Assessment  score van 4.0, dan ben je direct toegelaten tot het masterprogramma – op voorwaarde dat je ook voldoet aan alle andere toelatingseisen.
  • Optie 3: GMAT Focus Edition met een minimale score van 515. Heb je een totale score van 595 of hoger dan ben je direct toegelaten tot het masterprogramma – op voorwaarde dat je ook voldoet aan alle andere toelatingseisen.
  • Optie 4: GRE test score met een minimum score die equivalent is aan de genoemde GMAT scores.
   Meer informatie over de GMAT/GRE test
 • Recente pasfoto
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart

In de MyApplication portal vind je meer informatie over bovenstaande taken.

 

Internationaal universitair niveau

AACSB of EQUIS geaccrediteerde bacheloropleiding

Wanneer je opleiding AACSB of EQUIS geaccrediteerd is, moet je hier formeel bewijs van uploaden (bijvoorbeeld een gecertificeerde cijferlijst). Let op: de bewijslast hiervan ligt bij jou, de aanmelder, zelf. Jij moet zelf aantonen dat de betreffende bacheloropleiding AACSB of EQUIS geaccrediteerd is. We vragen je om, na je aanmelding in Studielink, alle benodigde documenten voor het aanmeldproces te uploaden in de MyApplication portal:

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding
  Upload een officiële cijferlijst van elke universiteit en/of HBO-instelling waar je hebt gestudeerd.
 • Kopie van je diploma (indien al behaald)
 • Curriculum vitae
  Benoem ten minste je huidige en/of vorige opleiding, relevante extra-curriculaire activiteiten en (werk)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Onderbouw je keuze voor deze masteropleiding met goede argumenten en leg uit waarom je verwacht deze opleiding succesvol af te ronden. Deze brief moet 1 à 2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving statistiekvakken
  Benoem in een apart Word-document de naam van de vakken, het aantal ECTS en een korte beschrijving van de statistiekvakken die je hebt gevolgd tijdens je bacheloropleiding (max. 10 zinnen per vak). Indien je geen statistiekvakken hebt gevolgd, geef je dit ook aan.
 • statistiekvakken hebt gevolgd, geef je dit ook aan.
 • Bewijs van academische vaardigheden
  Toon je academische vaardigheden aan door middel van één van de volgende opties:
  • Optie 1: Upload een portfolio en voeg al je bewijs in dit bestand. 
  • Optie 2: GMAT Test met een minimale score van 550 (totaal) en 4.0 (Analytical Writing Assessment). Heb je een totale score van 650 of hoger én een Analytical Writing Assessment  score van 4.0, dan ben je direct toegelaten tot het masterprogramma – op voorwaarde dat je ook voldoet aan alle andere toelatingseisen.
  • Optie 3: GMAT Focus Edition met een minimale score van 515. Heb je een totale score van 595 of hoger dan ben je direct toegelaten tot het masterprogramma – op voorwaarde dat je ook voldoet aan alle andere toelatingseisen.
  • Optie 4: GRE test score met een minimum score die equivalent is aan de genoemde GMAT scores.
   Meer informatie over de GMAT/GRE test
 • Recente pasfoto
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart

Aanvullen daarop:

 • Dienen studenten die een vooropleiding in een niet-EU/EEA land hebben gevolgd €100 handling fee te betalen
 • Dienen studenten met een non-EU/EEA nationaliteit een bewijs van Engelse taalvaardigheid aan te tonen.

In de MyApplication portal vind je meer informatie over bovenstaande taken.

 

Ander internationaal bachelordiploma

Heb je een internationaal bachelordiploma (niet NVAO, AACSB of EQUIS geaccrediteerd), dan kom je  in aanmerking voor beoordeling door de Toelatingscommissie. We vragen je om, na je aanmelding in Studielink, alle benodigde documenten voor het aanmeldproces te uploaden in de MyApplication portal:

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding
  Upload een officiële cijferlijst van elke universiteit en/of HBO-instelling waar je hebt gestudeerd.
 • Kpoie van je diploma (indien al behaald)
 • Curriculum vitae
  Benoem ten minste je huidige en/of vorige opleiding, relevante extra-curriculaire activiteiten en (werk)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Onderbouw je keuze voor deze masteropleiding met goede argumenten en leg uit waarom je verwacht deze opleiding succesvol af te ronden. Deze brief moet 1 à 2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving statistiekvakken
  Benoem in een apart Word-document de naam van de vakken, het aantal ECTS en een korte beschrijving van de statistiekvakken die je hebt gevolgd tijdens je bacheloropleiding (max. 10 zinnen per vak). Indien je geen statistiekvakken hebt gevolgd, geef je dit ook aan.
 • statistiekvakken hebt gevolgd, geef je dit ook aan.
 • Bewijs van academische vaardigheden
  Toon je academische vaardigheden aan door middel van één van de volgende opties:
  • Optie 1: GMAT Test met een minimale score van 550 (totaal) en 4.0 (Analytical Writing Assessment). Heb je een totale score van 650 of hoger én een Analytical Writing Assessment  score van 4.0, dan ben je direct toegelaten tot het masterprogramma – op voorwaarde dat je ook voldoet aan alle andere toelatingseisen.
  • Optie 2: GMAT Focus Edition met een minimale score van 515. Heb je een totale score van 595 of hoger dan ben je direct toegelaten tot het masterprogramma – op voorwaarde dat je ook voldoet aan alle andere toelatingseisen.
  • Optie 3: GRE test score met een minimum score die equivalent is aan de genoemde GMAT scores.
   Meer informatie over de GMAT/GRE test
 • Een recente pasfoto
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart

Aanvullen daarop:

 • Dienen studenten die een vooropleiding in een niet-EU/EEA land hebben gevolgd €100 handling fee te betalen
 • Dienen studenten met een non-EU/EEA nationaliteit een bewijs van Engelse taalvaardigheid aan te tonen.

In de MyApplication portal vind je meer informatie over bovenstaande taken.

 

Nederlands hbo niveau

Zuyd Hogeschool of Breda University of Applied Sciences dlploma

Studenten die succesvol de Academic Minor of ICT programma aan Zuyd Hogeschool of het SBM-programma aan Breda University of Applied Sciences succesvol hebben afgerond, komen in aanmerking voor directe toelating. We vragen je om, na je aanmelding in Studielink, alle benodigde documenten voor het aanmeldproces te uploaden in de MyApplication portal:

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding;
  Upload een officiële cijferlijst van elke universiteit en/of HBO-instelling waar je hebt gestudeerd.
 • Kopie van je diploma (indien al behaald)
 • Een positieve aanbeveling van Zuyd Hogeschool;
 • Een verklaring van de onderwijsinstelling waarin staat dat je de Academic Minor of het SBM-programma succesvol hebt afgerond;
 • Recente pasfoto;
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart.

In de MyApplication portal vind je meer informatie over bovenstaande taken.

Relevant pre-master programma

Volg jij een relevant pre-master programma aan een Nederlandse universiteit, of heb je het al afgerond? Vermeld dit dan in je aanmelding, want het geeft directe toelating tot dit masterprogramma. We vragen je om, na je aanmelding in Studielink, alle benodigde documenten voor het aanmeldproces te uploaden in de MyApplication portal:

 • Officiële cijferlijst van je pre-master en bacheloropleiding;
 • Kopie van je diploma (indien al behaald)
 • Bewijs van inschrijving voor de pre-master;
 • Een verklaring van de onderwijsinstelling waarin staat dat je het pre-master programma succesvol hebt afgerond. Gebruik ons standaard formulier.
 • Recente pasfoto;
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart.

In de MyApplication portal vind je meer informatie over bovenstaande taken.

HBO HEAO-Accountancy

Studenten met een bachelordiploma HEAO-Accountancy van een Nederlandse HBO-instelling worden voorgelegd aan de Toelatingscommissie als je de volgende documenten kunt aanleveren via de My Application portal:

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding met GPA
  Upload een officiële cijferlijst van elke universiteit en/of HBO-instelling waar je hebt gestudeerd.
 • Kopie van je diploma (indien al behaald)
 • Curriculum vitae
  Benoem ten minste je huidige en/of vorige opleiding, relevante extra-curriculaire activiteiten en (werk)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Onderbouw je keuze voor deze masteropleiding met goede argumenten en leg uit waarom je verwacht deze opleiding succesvol af te ronden. Deze brief moet 1 à 2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving statistiekvakken
  Benoem in een apart Word-document de naam van de vakken, het aantal ECTS en een korte beschrijving van de statistiekvakken die je hebt gevolgd tijdens je bacheloropleiding (max. 10 zinnen per vak). Indien je geen statistiekvakken hebt gevolgd, geef je dit ook aan.
 • Essay of GMAT/GRE test
  • Maak het essay
  • GMAT of GRE toets 
   Als alternatief kun je een GMAT of GRE toets afleggen. Minimaal vereiste GMAT scores: 550 (totaalscore) en 4.0 (Analytical Writing Assessment). Als je totale GMAT score 650 of hoger is en de Analytical Writing Assessment score 4.0 of hoger, word je automatisch toegelaten tot het programma - mits je aan alle andere toelatingsvoorwaarden voldoet.
   Vraag het testcentrum om een officieel scorerapport rechtstreeks naar Maastricht University, School of Business and Economics te sturen.
   Meer informatie over de GMAT/GRE test
 • Recente pasfoto
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart

Vragen over het essay?
Neem contact op met Leon Timmermans via
le.timmermans@maastrichtuniversity.nl

In de MyApplication portal vind je meer informatie over bovenstaande taken.

 

Ander HBO diploma

Je komt in aanmerking voor beoordeling door de Toelatingscommissie. Hoewel een pre-master of een Academic Minor/SBM programma aan te raden is voor HBO-studenten, is het ook mogelijk om je aan te melden zonder. We vragen je om, na je aanmelding in Studielink, alle benodigde documenten voor het aanmeldproces te uploaden in de MyApplication portal:

 • Cijferlijst van je bacheloropleiding
  Upload een officiële cijferlijst van elke universiteit en/of HBO-instelling waar je hebt gestudeerd.
 • Kopie van je diploma (indien al behaald)
 • Curriculum vitae
  Benoem ten minste je huidige en/of vorige opleiding, relevante extra-curriculaire activiteiten en (werk)ervaring.
 • Motivatiebrief
  Onderbouw je keuze voor deze masteropleiding met goede argumenten en leg uit waarom je verwacht deze opleiding succesvol af te ronden. Deze brief moet 1 à 2 pagina’s lang zijn.
 • Beschrijving statistiekvakken
  Benoem in een apart Word-document de naam van de vakken, het aantal ECTS en een korte beschrijving van de statistiekvakken die je hebt gevolgd tijdens je bacheloropleiding (max. 10 zinnen per vak). Indien je geen statistiekvakken hebt gevolgd, geef je dit ook aan.
 • statistiekvakken hebt gevolgd, geef je dit ook aan.
 • Bewijs van academische vaardigheden
  Toon je academische vaardigheden aan door middel van één van de volgende opties:
  • Optie 1: Upload een portfolio en voeg al je bewijs in dit bestand. 
  • Optie 2: GMAT Test met een minimale score van 550 (totaal) en 4.0 (Analytical Writing Assessment). Heb je een totale score van 650 of hoger én een Analytical Writing Assessment  score van 4.0, dan ben je direct toegelaten tot het masterprogramma – op voorwaarde dat je ook voldoet aan alle andere toelatingseisen.
  • Optie 3: GMAT Focus Edition met een minimale score van 515. Heb je een totale score van 595 of hoger dan ben je direct toegelaten tot het masterprogramma – op voorwaarde dat je ook voldoet aan alle andere toelatingseisen.
  • Optie 4: GRE test score met een minimum score die equivalent is aan de genoemde GMAT scores.
   Meer informatie over de GMAT/GRE test
 • Recente pasfoto
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart

In de MyApplication portal vind je meer informatie over bovenstaande taken.

 

Wat is je vooropleiding?

 • Nederlands of Vlaams universitair niveau

  Relevante NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding

 • UM School of Business and Economics diploma

 • Ander Nederlands universitair diploma

 • Internationaal universitair niveau

  AACSB of EQUIS geaccrediteerde bacheloropleiding

 • Ander internationaal bachelordiploma

 • Nederlands hbo niveau

  Zuyd Hogeschool of Breda University of Applied Sciences dlploma

 • Relevant pre-master programma

 • HBO HEAO-Accountancy

 • Ander HBO diploma