Cursus

Taalcursus Nederlands (Duitstaligen)

Onder leiding van een ervaren docent ga je vanaf de eerste groepsles actief aan de gang met het Nederlands. Je leert de taal spreken, de docent legt de grammatica uit en je oefent met je medecursisten aan de hand van diverse communicatieve spreek- en luisteropdrachten. De nadruk ligt op spreek- en luistervaardigheid. Lezen en schrijven zijn ondersteunende vaardigheden die je vooral thuis oefent. Je docent is moedertaalspreker en tijdens de les wordt er zoveel mogelijk in de doeltaal gecommuniceerd. Alleen als het echt nodig is, zal de docent uitleg in het Engels geven.

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Let op! Dit zijn de prijzen voor cursussen die starten in 2024.

 • UM-studenten,UM-medewerkers, alumni en MUMC medewerkers € 300
 • Alle andere deelnemers € 605

Het lesmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginner: NL-A2 for German speakers
 • Intermediate: NL-B1 for German speakers
 • Upper intermediate: NL-B2 for German speakers
 • Advanced: Dutch C1minus 
 • Advanced: Dutch C1

(Level of the National Exam in Dutch as a Second Language, programme II: B2.)

Intensieve cursus NL-A2 (Nederlands voor Duitstaligen)

Wil jij in drie weken tijd (in veertien lessen van twee uur) Nederlands leren? Schrijf je dan in voor onze intensieve cursus Nederlands. NL-A2 leidt Duitstalige expats en studenten op tot eindniveau A2. Deze intensieve cursus bieden we 2x per jaar, in januari en augustus, aan. Voor beschikbare cursusdata zie het inschrijfformulier.

Cursusmateriaal NL-A2 voor Duitstaligen:

 • In de startblokken (ISBN: 9789046906620).

Nederlands A2 (NL-A2 voor Duitstaligen)

Deze cursus is voor (Duitstalige) deelnemers zonder voorkennis van het Nederlands. Een intake is niet nodig. Hou rekening met ongeveer 4 uur zelfstudie per les. Deze cursus heeft een studiebelasting die overeenkomt met 3 ECTS.

Leerdoelen

 • je leert eenvoudige gesprekken te voeren over alledaagse activiteiten;
 • je mening te geven en iets over het verleden vertellen;
 • over het weer te praten;
 • de weg te vragen en uitleggen;
 • telefonisch te reserveren en een appartement of kamer huren.

Terug naar boven

Cursusmateriaal:

 • In de startblokken (ISBN: 9789046906620).

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Nederlands B1 (NL-B1 voor Duitstaligen)

Een intake is nodig als je geen certificaat A2 hebt.

Leerdoelen

 • je kunt deelnemen aan discussies en een korte presentatie geven over een actueel onderwerp;
 • gevoelens en wensen uiten en je mening geven;
 • films, boeken en concerten beschrijven en over onderwerpen als je gezondheid praten.
 • De thema’s tijdens de cursus  sluiten aan bij de leerdoelen voor dit gevorderde niveau.

 

Cursusmateriaal: ​'Op naar de eindstreep', Nederlands voor Duitstaligen (ISBN: 9789046906767), uitgeverij Coutinho. Of als e-book, ISBN 9789046968055. Te koop in de webshop van de uitgever: webshop Coutinho

Certificaat B1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

 

Nederlands B2 (NL-B2 voor Duitstaligen)

 Voor deelname aan deze vergevorderde B2 cursus is een intake nodig als je geen certificaat B1 hebt.

Leerdoelen

 • je bouwt je kennis en vaardigheden die in je studie of werk belangrijk zijn zoals telefoneren en adviseren, verder uit;
 • er is aandacht voor interculturele aspecten: Je kunt mensen interviewen en discussiëren over typische feiten van je eigen of een ander bekend land;
 • je kunt een goed gestructureerde presentatie geven en spontaan reageren op vragen;
 • je leert hoe je samenvattingen maakt;
 • de wijze waarop je de grammatica toepast in al deze onderdelen is vrijwel correct.

Nederlands B2 bereid je voor op het Staatsexamen NT2 Programma 2.

Terug naar boven

Cursusmateriaal: Op naar de eindstreep', Nederlands voor Duitstaligen (ISBN: 9789046906767), uitgeverij Coutinho. Of als e-book, ISBN 9789046968055. Te koop in de webshop van de uitgever: webshop Coutinho

Certificaat B2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat digitaal toegestuurd.

NB Vergroot je zakelijke kansen in Nederland, je eigen land of elders. De Universiteit van Maastricht stelt een aantal beurzen voor een gratis cursus Nederlands op B2 niveau ter beschikking. Wil je hier meer over weten? Ga naar UM Language Centre – Scholarships voor meer informatie.

Nederlands C1minus en C1

Je kunt meedoen met C1min als je minimaal niveau B2 hebt. Om dat niveau vast te stellen, moet je eerst een intake aanvragen. 

Leerdoelen

 • in deze cursussen breng je je taalvaardigheden op academisch niveau in praktijk.

Terug naar boven

Cursusmateriaal: Nederlands naar perfectie (ISBN: 9789046904527), uitgeverij Coutinho, tekstboek voor groepsles, website voor zelfstudie. Of als e-book, ISBN 9789046962992. Te koop in de webshop van de uitgever: webshop Coutinho

Certificaat C1minus of C1: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat digitaal toegestuurd.

Intake

Wil je een intakegesprek aanvragen? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek via languages-intake-NL. Het gesprek zal plaatsvinden bij het Talencentrum of online. Voor je intake kun je ook zelf je niveau testen door deze online test te doen: DIALANG.

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Let op! Dit zijn de prijzen voor cursussen die starten in 2024.

 • UM-studenten, UM-medewerkers, alumni en MUMC medewerkers € 300
 • Alle andere deelnemers € 605

Het lesmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Certificaat en ECTS-punten

Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet je ten minste 12 van de 14 sessies bijwonen en voor de eindtoets een voldoende halen. Een module is 3 ECTS credits waard. Of deze studiepunten worden erkend, hangt af van je faculteit. Raadpleeg je faculteit of thuisuniversiteit of deze credits worden geaccepteerd als onderdeel van je opleiding.

Terug naar boven