Cursus

Taalcursus Frans

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dat oefen je klassikaal, maar je gebruikt ook virtuele leeromgevingen. De nadruk ligt op je spreek- en luistervaardigheid. Grammatica, lezen en schrijven zijn ondersteunende vaardigheden. Je docent is moedertaalspreker, de voertaal is dan ook Frans. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven

Na afronding van de cursus C1 kun je professioneel in het Frans communiceren. Van schrijven en spreken tot en met discussiëren, onderhandelen en presenteren.

'I enjoyed the classes French a lot. The tutor made learning french always fun, and gave me the confidence to ‘have a go’. Furthermore, the classes were very interactive and the group was very enthusiastic. I would definitely recommend taking French at the Language Centre.'

Anne-Li van Laarhoven | Student UM

'This was my second class at the Language Centre, and once again it was very nice. My tutor Valérie put a lot of emphasis on free speaking, which helped me a lot freshening up my rusty French. The atmosphere was great too. Overall, I can highly reccommend taking a language course at the Language Centre!'

Jan Elbers | European Studies

'The weekly sessions were very cordial. Ms. Valérie, our teacher, always encouraged us to try figure it out through trial and error, without a shred of judgment.'

Cristian Mîţu | Student International Law

Cursussen Frans

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Quick links:

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 475
 • UM-medewerkers en alumni € 475
 • Alle andere deelnemers € 605

De prijs is exclusief lesmateriaal.

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginner: Frans A1 
 • Elementary: Frans A2 
 • Intermediate: Frans B1 
 • Upper intermediate: FR-B2
 • Upper intermediate:FR-B2plus
 • Advanced: Frans C1 

Intensieve zomercursus Frans A1 (online) (Inschrijving is gesloten)

Wil jij nog voor de zomer alvast wat Frans leren en spreek je nog helemaal geen Frans? Dan is de intensieve cursus misschien wel iets voor jou. In drie weken tijd (veertien lessen van twee uur en drie tot vier uur huiswerk per dag) kun je niveau A1 bereiken. Voor een beschrijving van niveau A1 kun je onderstaande informatie doornemen. Je kunt een certificaat en 3 studiepunten (2,5 voor UCM en Global Studies UM studenten) behalen, als je slaagt voor het examen en voldoet aan de aanwezigheidsplicht (maximaal 1 keer afwezig per week en bij 3 keer afwezig moet een controleopdracht worden ingeleverd).

Registreer je nu!

De inschrijving is gesloten

Frans A1 en A2

Frans A1 is voor mensen met weinig tot geen voorkennis van het Frans. Een intake is niet nodig. Frans A2 is voor mensen die een intake gesprek hebben gehad en voor mensen die niveau A1 hebben afgerond.

Het accent ligt op spreek- en luistervaardigheid en op elementaire grammatica. Je bouwt een woordenschat op die houvast geeft in tal van algemene, dagelijkse situaties.

Als je Frans A1 hebt afgerond, zul je in staat zijn om:

 • mensen begroeten en jezelf en anderen voorstellen;
 • persoonlijke gegevens te vragen en te verstrekken
 • je weg vinden in winkels en restaurants;
 • beschrijven waar je woont en welke mensen je kent;
 • praten over dagelijkse activiteiten (studie/werk, hobby's);
 • eenvoudige vragen stellen en beantwoorden over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die je dringend nodig hebt
 • eenvoudige discussies voeren met een langzaam sprekende partner in het heden en de toekomst
 • een formulier met persoonlijke gegevens invullen, antwoorden op een korte e-mail (uitnodiging, korte beschrijving).

Verplichte literatuur bij Frans A1

 • En contact, niveaux A1/A2, version numérique élève, Éditions CLE International, 2023. (ISBN : 978-2-09-036017-2)

Verkrijgbaar via: https://www.cle-international.com/adolescents/en-contact-niveaux-a1a2-version-numerique-eleve-livre-de-l-eleve-9782090360172.html

Als je Frans A2 hebt afgerond, zul je in staat zijn om:

 • je achtergrond en routinetaken te beschrijven (familie, winkelen, naaste omgeving, studie, werk);
 • een gesprek gaande houden over je dagelijkse activiteiten en over mensen die je kent, in de tegenwoordige, verleden en toekomende tijd;
 • de algemene informatie van een informatief document opzoeken;
 • praten over ervaringen, gebeurtenissen en herinneringen;
 • in eenvoudige bewoordingen de toekomst voor de geest halen;
 • eenvoudige formele en informele e-mails schrijven.

Verplichte literatuur bij Frans A2

 • En contact, niveaux A1/A2, version numérique élève, Éditions CLE International, 2023. (ISBN : 978-2-09-036017-2)

Verkrijgbaar via: https://www.cle-international.com/adolescents/en-contact-niveaux-a1a2-version-numerique-eleve-livre-de-l-eleve-9782090360172.html

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Frans B1 en B2

Frans B1 en B2 zijn bedoeld voor mensen met een A2 of B1 niveau in Frans (CERF) en voor mensen die de voorafgaande cursussen gevolgd hebben. 

De cursussen zijn gericht op het activeren en uitbreiden van taalkennis en het opfrissen van de grammatica. In Frans B1 ligt het accent vooral op het trainen van spreekvaardigheid, luisteren in algemene situaties. Frans B2 bouwt voort op B1. Je traint spreek- en luistervaardigheid die je van pas komen tijdens studie, werk of een reis.

Als je Frans B1 hebt afgerond, zul je in staat zijn om:

 • deel te nemen aan een gesprek zonder enige voorbereiding over vertrouwde onderwerpen met gebruik van verleden, tegenwoordige en toekomende tijden:
 • de algemene informatie van een informatief audio- of geschreven document en enkele gerichte details te lokaliseren;
 • ervaringen, gebeurtenissen, een verhaal, je dromen, je hoop, je doelen vertellen;
 • vergelijkingen maken, praten over voor- en nadelen en beknopt je mening rechtvaardigen;
 • eenvoudige samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen;
 • e-mails schrijven (formeel/informeel);
 • een kort onderwerp op een duidelijke en voorbereide manier presenteren en een korte discussie op gang brengen.

Verplichte literatuur bij Frans B1

 • Edito niveau B1 Méthode de français, Editions DIDIER (ISBN: 9782278087730)
 • Edito niveau B1 Cahier d'activités, Editins DIDIER (ISBN: 9782278090037)

Aan het einde van B2 cursus, zal je in staat zijn om:

 • meningen en emoties onder woorden te brengen;
 • alle Franse tijden gebruiken;
 • advies geven;
 • aanvaarding, afwijzing en vermijding uitdrukken
 • debatten voeren en presentaties geven over bekende onderwerpen;
 • samenvattingen maken;
 • hypothesen stellen en speculeren;
 • brieven en e-mails schrijven (formeel en informeel);
 • de culturen van Franstalige landen beter begrijpen.

Verplichte literatuur bij Frans B2

 • Edito niveau B2 (éd. 2015) - Livre + cd + dvd, Collection Edito Broché – 4 février 2015 (ISBN: 9782278080984)
 • Edito niveau B2 2015 – cahier d’activités + cd Broché – 4 mars 2015 (ISBN: 9782278081127)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

NB Vergroot je zakelijke kansen in Frankrijk, je eigen land en elders. De Universiteit van Maastricht stelt een aantal beurzen voor een gratis cursus Frans op B2 niveau ter beschikking. Wil je hier meer over weten? Ga naar UM Language Centre – Scholarships voor meer informatie.

Frans B2plus

Frans B2plus is bedoeld voor mensen die de voorafgaande cursussen gevolgd hebben of voor mensen met B2 niveau in Frans (CERF) en of een intake gesprek met een docent van het Talencentrum gehad hebben.

Je haalt een niveau waarmee je voldoende bagage hebt om in een Franstalige omgeving te werken of studeren. De nadruk ligt op algemene spreek- en luistervaardigheid. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan discussietechnieken op basis van teksten over sociaal economische, culturele en politieke onderwerpen.

Aan het einde van B2plus cursus, zal je in staat zijn om:

 • meningen en emoties onder woorden te brengen;
 • alle Franse tijden gebruiken;
 • advies geven;
 • aanvaarding, afwijzing en vermijding uitdrukken
 • debatten voeren en presentaties geven over bekende onderwerpen;
 • samenvattingen maken;
 • hypothesen stellen en speculeren;
 • brieven en e-mails schrijven (formeel en informeel);
 • de culturen van Franstalige landen beter begrijpen.

Verplichte literatuur bij Frans B2plus

 • L'Exercisier, Edition Hybride: Manuel d'expression française, PUG, (ISBN: 978-2706151460) Edition 2021 (couverture ROUGE)

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

'I was gladly joining my french classes. The teacher managed to make the class interesting! It was wonderful working in a group with fellow students as I felt motivated to learn and study more.'

Alexandra Marginean | Student

NB Vergroot je zakelijke kansen in Frankrijk, je eigen land en elders. De Universiteit van Maastricht stelt een aantal beurzen voor een gratis cursus Frans op B2 niveau ter beschikking. Wil je hier meer over weten? Ga naar  UM Language Centre – Scholarships voor meer informatie.

Frans C1

Frans C1 is bedoeld voor mensen die de voorafgaande cursussen gevolgd hebben of voor mensen met B2plus niveau in Frans (CERF) en een intake gesprek met een docent van het Talencentrum gehad hebben.

Frans C1 tenslotte gaat nog meer de diepte in met speciale aandacht voor spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid voor professionele doeleinden. Er is veel aandacht voor thema’s en woordenschat die met studie of werk te maken hebben. Daarnaast train je vaardigheden die nuttig zijn voor je (toekomstige) carrière, zoals presenteren, discussiëren en vergaderen.

Aan het einde van deze cursus ben je in staat om:

 • typische onderwerpen te bespreken die betrekking hebben op je eigen land of een land waarmee je vertrouwd bent en deze te vergelijken met de realiteiten van de Franstalige landen.
 • Je ideeën en meningen duidelijk kunnen verwoorden en uitleggen;
 • een duidelijke en goed gestructureerde presentatie geven, alsook spontaan vragen beantwoorden;
 • grammatica correct gebruiken;
 • samenvattingen te maken;
 • argumenteren, presenteren en debatteren;
 • brieven en e-mails schrijven (formeel en informeel).

Verplichte literatuur bij Frans C1

 • Expression française écrite et orale, Editions PUG, (ISBN: 9782706123108)​

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Toelatingseisen en Aanmeldproces

Als je nog geen voorkennis hebt, kun je je zonder intake voor cursus A1 inschrijven via het inschrijfformulier.

Om de andere niveaus te mogen volgen moet je de voorgaande niveau succesvol hebben afgerond, of een vergelijkbaar startniveau hebben. 

Wil je een intakegesprek aanvragen, of heb je meer informatie nodig? Maak dan een afspraak voor een gratis gesprek door een online intake afspraak in te plannen via ons afsprakensysteem

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. 

Het Europees Referentiekader geeft criteria waarmee je het niveau van je taalvaardigheid kunt meten. Bepaal je huidige of gewenste niveau met het document Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR (PDF, 0,08 MB).

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 475
 • UM-medewerkers en alumni € 475
 • Alle andere deelnemers € 605

Prijs is exclusief lesmateriaal.

Eindresultaat en bewijs

Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet je ten minste 12 van de 14 sessies bijwonen en voor de eindtoets een voldoende halen. Een module is 3 ECTS credits waard. Of deze studiepunten worden erkend, hangt af van je faculteit. Raadpleeg je faculteit of thuisuniversiteit of deze credits worden geaccepteerd als onderdeel van je opleiding.