Cursus

Taalcursus Arabisch

Vanaf de eerste groepsles onder leiding van een ervaren docent bouw je aan een woordenschat en leer je de taal te doorgronden. Dit oefen je klassikaal, in rollenspelen, maar ook door middel van zelfstudie in een digitale leeromgeving en muziek. De nadruk ligt niet alleen op spreek- en luistervaardigheid maar ook op schrijven en leesvaardigheid. Je leert het Modern Standaard Arabisch (de formele taal die gebruikt wordt in kranten, boeken en officiële instellingen). Tijdens elke les maak je kennis met de dialecten via de culturele context. Daarnaast proef je de cultuur door open discussie en het kijken van filmpjes. Je docent is moedertaalspreker en de voertaal is dan ook zoveel mogelijk Arabisch. Indien nodig zal de docent uitleg in het Nederlands of Engels geven.

Na afronding van de vierde module ben je in staat om in veel voorkomende situaties in het Arabisch te communiceren. Je zult je ook concentreren op het ontwikkelen van je vier taalvaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) met aandacht voor het culturele bewustzijn van Arabische wereld op sociale, historica en politiek aspecten.

"Tijdens deze wonderlijke lessen maakten we kennis met alle prachtige en mystieke facetten van de Arabische taal en cultuur. De lessen Arabisch waren een verrijkende reis in de Arabische wereld. Ik kan van harte aanbevelen om deel te nemen aan deze taalcursus, begeleid door Nouran's oneindige optimisme en gevoel voor humor."

Marie-Louise Jansen | Masterstudent aan de faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Universiteit van Maastricht.

Kosten per cursus

 • UM-studenten € 475
 • UM-medewerkers en alumni: € 475
 • Alle andere deelnemers € 605

Prijs is exclusief lesmateriaal.

Cursusmodules

Voor de beschikbare cursusdata, zie het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier toont de daadwerkelijk beschikbare groepen.

Snel naar:

Niveaus van het Europees Referentiekader CEFR:

 • Beginner: Arabic A1
 • Elementary: Arabic A2 
 • Elementary: Arabic B1minus
 • Intermediate: Arabic B1plus 
 • Advanced: Arabic B2 

Arabisch A1 (AR-A1)

Arabisch A1 is bedoeld voor mensen zonder kennis van het Arabisch. Een intake is niet nodig.

Na deze cursus kun je:

 • lezen en schrijven in het Arabisch;
 • mensen begroeten;
 • jezelf en anderen voorstellen;
 • naar hun persoonlijke gegevens vragen en deze ook zelf geven;
 • iets vertellen over dagelijkse activiteiten en dingen beschrijven;
 • vertellen over familie;
 • in een restaurant bestellen;
 • kleuren en cijfers benoemen;
 • de weg vragen en zelf een route beschrijven;

 • beschrijf je huis, kamer en stad.

Cursusmateriaal: 

 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 1, (third edition, with audio and video ‘free-to-access’ online) ISBN 9781137380449
 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 1 Activity Book, Second Edition. ISBN 9780781813396 or ISBN 9781137372260.  Cursusmateriaal is niet inbegrepen in het cursustarief.

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A1: Als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

'Ik had verwacht dat ik me in het begin een beetje ongemakkelijk zou voelen, vooral omdat het online onderwijs is en omdat het een taal is waarmee ik nog geen ervaring heb. Mijn docent zorgde er echter voor dat ik me meteen erg op mijn gemak voelde en moedigde iedereen aan om het beste uit zichzelf te halen. Dit maakte de lessen erg plezierig.'

Yorick Zuidema - Student FASoS Global Studies

Arabisch A2 (AR-A2)

Arabisch A2 is bedoeld voor mensen met een basiskennis van het Arabisch en mensen die de eerste cursus gevolgd hebben. In deze cursus breid je je woordenschat en kennis van de grammatica uit.

Na deze cursus kun je:

 • in zowel de tegenwoordige als verleden tijd iets vertellen over alledaagse activiteiten. Bijvoorbeeld  over werk, studie, vrije tijd en vakantie;
 • iets in een restaurant bestellen;
 • uitdrukken wat je wel of niet hebt;

 • termen samenstellen die worden gebruikt tijdens het winkelen;

 • je favoriete eten aangeven en je voorkeuren construeren;

 • tijd en data aangeven en informeren naar vervoersmogelijkheden;
 • een huis en meubels beschrijven en een huis kopen of huren;

 • Arabische uitdrukking.

Cursusmateriaal:

 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 1 (third edition, with audio and video ‘free-to-access’ online), ISBN  9781137380449.
 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 1 Activity Book, Second Edition,ISBN 9780781813396 or ISBN 9781137372260. Cursusmateriaal is niet inbegrepen in het cursustarief.

 

Data: Het inschrijfformulier geeft de nog beschikbare cursusdata aan.

Certificaat A2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Arabisch B1minus (AR-B1minus) (web-based AR-B1minus)

Arabisch B1minus is bedoeld voor mensen die minimaal twee cursussen Arabisch hebben gevolgd en zich in de meest gangbare situaties goed verstaanbaar kunnen maken.

Aan het eind van de cursus kun je:

 • de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens het gesprek met native speakers;

 • tekst produceren over onderwerpen van vertrouwd of persoonlijk belang;

 • ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen;

 • verschillende vormen van ontkenningen toepassen;

 • plaatsen en situaties beschrijven;

  over het weer praten;

 • iets vertellen over gebeurtenissen en projecten in de toekomst en adviezen geven;

 • op allerlei terreinen kun je jezelf goed uitdrukken, bijvoorbeeld als het gaat om smaak, voorkeuren, kleuren, vormen, maten, kleding, kunst(objecten), 

  verschillende media en het onderwijssysteem;

 • Arabische uitdrukking.

Klik hier voor belangrijke informatie over de structuur van deze cursus!

Cursusmateriaal:

 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 1 (third edition, with audio and video ‘free-to-access’ online), ISBN  9781137380449.

 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 1 Activity Book, Second Edition,ISBN 9780781813396 or ISBN 9781137372260. Cursusmateriaal is niet inbegrepen in het cursustarief.

Facts:

 • Volledig online, webgebaseerd en interactief
 • Één op één cursus, dus intensieve begeleiding
 • Iedere module bestaat uit 8 individuele 30 minuten spreek-sessies
 • Ongeveer 10 uur zelfstudie per les

Data: Start en data in overleg, na online registratie via het inschrijfformulier

Certificaat B1minus: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Arabisch B1plus (AR- B1plus) (web-based AR-B1plus)

LC-Arabic 1

Arabisch B1plus is bedoeld voor mensen die minimaal drie cursussen Arabisch hebben gevolgd en zich in de meest gangbare situaties goed verstaanbaar kunnen maken.

Na het volgen van deze cursus:

 • begrijp en bespreek je belangrijke punten in vertrouwde onderwerpen;
 • begrijp je de belangrijkste ideeën van de teksten zoals Aljazeera en BBC arabic, of ze nu over tastbare of abstracte onderwerpen gaan, inclusief discussies over het vakgebied;
 • communiceer je met een zekere mate van spontaniteit en vloeiendheid die de interactie met moedertaalsprekers voor beide partijen;
 • produceer je gedetailleerde teksten over een breed scala aan onderwerpen en leg je jouw standpunt uit;
 • kun je de voor- en nadelen van het onderwerp van een discussie bespreken;
 • gesprekken genereren over verschillende ervaringen uit het onderwijs, reizen of toerisme;

 •  Advies geven en vragen;

 • Beargumenteer, motiveer en verdedig je mening.

Klik hier voor belangrijke informatie over de structuur van deze cursus!

Facts:

 • Volledig online, webgebaseerd en interactief
 • Één op één cursus, dus intensieve begeleiding
 • Iedere module bestaat uit 8 individuele 30 minuten spreek-sessies
 • Ongeveer 10 uur zelfstudie per les

Data: Start en data in overleg, na online registratie via het inschrijfformulier

Cursusmateriaal:

 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 2 (second edition, with audio and video ‘free-to-access’ online), ISBN  9781352008500 
 • Wightwick, J. en Mahmoud Gaafar, Mastering Arabic 2 Activity Book, Second Edition,  ISBN  9781352008845. Cursusmateriaal is niet inbegrepen in het cursustarief.

Certificaat B1plus: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

Arabisch B2 (AR- B2) (web-based AR-B2)

Deze cursus is voor mensen met een hoog niveau Arabisch. Dit betekent dat je in staat bent om jezelf verstaanbaar te maken in alledaagse situaties, ook al heb je misschien niet de benodigde woordenschat. In deze module zul je je vermogen om te debatteren en bepaalde onderwerpen te presenteren verbeteren en leer je om:

 • te spreken over vrijheid, culturen en literatuur;
 • te spreken over biografieën en achtergrondinformatie op basis van uitgebreide lectuur over beroemde Arabische figuren;
 • de huidige omstandigheden in de regio te verwoorden;
 • de geleerde informatie toe te passen om gesprekken te kunnen voeren over sociaal gerelateerde onderwerpen;
 • assertieve presentaties en debatten ontwikkelen over actuele onderwerpen in de Arabische wereld na een uitgebreide reeks praktische opdrachten;
 • je spreekvaardigheid te verbeteren en Arabisch uit het echte leven te oefenen;
 • informatie samenvatten en parafraseren;
 • rapporteren wat anderen hebben gezegd.
 • de belangrijkste ideeën achter een complexe tekst, tv-programma's (uitgesproken op normale snelheid) en krantenartikelen begrijpen;
 • je mening geven en uitleggen over de voor- en nadelen van verschillende actuele kwesties;
 • met een grote mate van spontaniteit communiceren en schakelen met moedertaalsprekers
 • een breed scala en variëteit aan taalkundige middelen gebruiken om betwistbare en argumentatieve gesprekken te ontwikkelen.

Klik hier voor belangrijke informatie over de structuur van deze cursus!

Facts:

 • Volledig online: webgebaseerd en interactief
 • Één op één cursus, dus intensieve begeleiding
 • 8 individuele 30 minuten spreek-sessies
 • Ongeveer 10 uur zelfstudie per les

Cursusmateriaal: Het cursusmateriaal is samengesteld door de docent en bevat fragmenten uit romans, literaire teksten, tv, films en programma's en krantenartikelen. Daarnaast zullen er audiotranscripties en opnames gebruikt worden.

Data: Start en data in overleg, na online registratie via het inschrijfformulier

Certificaat B2: als je voldaan hebt aan de vereisten die horen bij deze cursus, krijg je een certificaat van deelname digitaal toegestuurd.

 

Registratie en intake

Als je nog geen kennis van de taal hebt kun je je inschrijven voor de A1 cursus via het inschrijfformulier. Na inschrijving ontvang je een bevestiging.

Als je een van de andere niveaus wilt volgen, moet je eerst het vorige niveau met succes hebben afgerond, of aantonen dat je een vergelijkbaar niveau Arabisch hebt.

Als je al enige kennis van de taal hebt en je wilt je aansluiten bij een niet-beginnersgroep, maak dan een afspraak voor een gratis intake gesprek. Neem contact op met Mai Mamdouh om een online in te plannen. 

Regel het intakegesprek ruim voor de start van de cursus, aangezien het dan eenvoudiger is om een afspraak te maken. Ook heb je dan meer kans op een cursusplaats. Doe in je aanvraag een voorstel voor een datum en een tijd waarop je naar een intakegesprek kunt komen.

Kosten per cursus

 • UM-studenten: € 475

 • UM-medewerkers en alumni: € 475

 • Alle andere deelnemers: € 605

Prijs is exclusief lesmateriaal.

Certificaat en ECTS-punten

Na het succesvol afronden van een module ontvang je een certificaat. Om in aanmerking te komen voor het certificaat moet je tenminste 12 van de 14 lessen bijwonen (groepslessen) of  alle 8 lessen voor de Web-based cursussen. Daarnaast moet je ook voor de eindtoets een voldoende halen. Een module is 3 ECTS credits waard. Of deze studiepunten worden erkend, hangt af van je faculteit. Raadpleeg je faculteit of thuisuniversiteit of deze credits worden geaccepteerd als onderdeel van je opleiding.